NASI SPECJALIŚCILek. Med. ANETA TUTAK

Specjalista neurologii. Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wroclawiu w 1997 r. W latach 1997 – 2012 pracowała w Oddziale Neurologicznym w Kłodzku, gdzie uzyskała specjalizację I i II stopnia z neurologii. Ukończyła specjalizację z zakresu balneologii i medycyny fizykalnej.


Lek. Med. TEODOR TUTAK

Lekarz chorób wewnętrznych oraz specjalista medycyny rodzinnej. Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wroclawiu w 1995 r. W latach 1995 – 2001 pracował w Oddziale wewnętrznym w Bystrzycy Kłodzkiej, od 2002 roku POZ. Badania lekarskie kierowców.


Lek. Med. BOŻENA PIRÓG

Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, pediatra. Studia medyczne ukończyła na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Zawsze zajmowała się leczeniem dzieci i młodzieży – najpierw jako pediatra a nastepnie jako psychiatra dzieci i młodzieży. Ma kilkanaście lat doświadczenia w leczeniu zaburzeń emocjonalnych wieku dziecięcego, lękowych, depresyjnych, zaburzeń odżywiania, tików, mutyzmu wybiórczego, zaburzeń psychotycznych, zaburzeń zachowania, nadpobudliwości psychoruchowej, moczenia nocnego i innych. Pracowała w poradniach zdrowia psychicznego, oddziałach dziennych a od kilku lat kieruje oddziałem psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży we Wrocławiu. Pracuje także jako psychoterapeuta prowadząc terapie indywidualne, małżeńskie i rodzinne. Jest certyfikowanym psychoterapeutą, po kilkuletnim szkoleniu w zakresie psychoterapii w Krakowie.


Dr n. med. EDYTA GRONOWICZ

Posiada specjalizację z pediatrii oraz neurologii dziecięcej. Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w 1998 r. W roku 2005 r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. Obecnie pracuje w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka we Wrocławiu na oddziale Neurologii Dziecięcej. Dodatkowo zajmuje się zastosowaniem toksyny botulinowej w leczeniu spastyczności.


Mgr MONIKA CIOSEK

Polonistka i logopeda. Doświadczenie diagnostyczne i terapeutyczne zdobywała podczas praktyk w poradni logopedycznej przy Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka we Wrocławiu. Od 5 lat prowadzi zajęcia logopedyczne z dziećmi w wieku szkolnym. Stale poszukuje nowych metod terapii, by jak najlepiej pomóc swoim małym i większym klientom. Pracuje z dziećmi w różnym wieku, zarówno zdrowymi, jak i posiadającymi wyzwania w rozwoju, prowadząc terapię logopedyczną. W pracy dostosowuje metody do potrzeb konkretnego pacjenta. Doświadczenie zawodowe zdobywała na Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Zielonogórskim i Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji.